-Undertak     -Akustikprodukter    -Väggabsorbenter     -Ljudisolering

-Metalltak     -Akustiktak

 

Undertak

Vi levererar marknadens bästa Undertak! Vi på Skånemontage har 38 års erfarenhet av att leverera undertakslösningar till kunder runt om i Skåne. Välkomna!

Vill ni veta vad vi kan göra för just er? Klicka här för att kontakta oss!

Undertak - funktion och konstruktion


Ett undertak är ett tak som sitter under botten av bjälklaget, d.v.s. det ”riktiga” taket. Dock är ett undertak inte samma sak som ett innertak.
Innertak monteras oftast direkt på bjälklaget medan ett undertak
brukar fästas med ett större eller mindre mellanrum från bjälklaget.

Undertak

Funktion hos undertak

Funktionerna för ett undertak kan vara flera. En av de främsta anledningarna till att ha ett undertak är av estetiska skäl. Ett bjälklag är byggt
för att hålla och inte för att vara vackert. I äldre hus kan bjälklaget helt enkelt bestå av ihopspikade brädor av råvirke.
I många moderna hus, särskilt industrier, offentliga lokaler och liknande, finns ett antal olika media och funktioner installerade fästa i bjälklaget.
Det kan vara ventilationsrör, elektriska ledningar, vatten, eventuella gaser, sprinklersystem eller liknande. Denna typ av
installationer döljs också effektivt av ett undertak.
Förutom att ge ett mer estetiskt tilltalande intryck kan ett undertak även sättas upp av hygieniska skäl, t.ex. i läkemedelsindustri eller
på sjukhus där taket måste vara jämnt och lätt att rengöra.
Det går också att integrera ljudabsorberande material i ett undertak, vilket gör att man kan förändra även ljudmiljön i ett rum med hjälp av taket.

Konstruktion

Eftersom undertaket sitter en bit ned från bjälklaget är det vanligt att man fäster undertaksstommen i både väggar och bjälklag. Det är vanligt att
undertakets stomme/ skelett är gjort av stål som är lätt, fuktbeständigt och enkelt att sätta upp.
Takplattorna fästs på stommen och konstruktionen är ofta sådan att vissa, eller alla, takplattor går att lyfta för att möjliggöra service och inspektion
av t.ex. ventilation och el som finns ovanför undertaket.
Det finns många olika möjligheter till variation av takplattor. Vanligt är glasull, stenull men även plast, trä eller gips. Även glas
fungerar i ett innertak
om man vill ge rummet ett spännande intryck. Som nämnts ovan kan takplattorna väljas för att vara ljuddämpande, isolerande eller extra hygieniska.

 

Kontakt

Letterbtn

Besök Kontakt
info@skanemontage.se

Verticaldev Phonebtn

Tel: +46 (0)40-188819

Verticaldev Paperbtn

Skånemontage AB
Borrgatan 15
SE-211 24 Malmö